Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Етрополе с нов кмет!? Да, но само за няколко часа в днешния ден. По традиция в седмицата, посветена на патронния празник на училището, се реализира и денят на самоуправлението с активното участие на Ученическия съвет. Тази инициатива дава реална представа на учениците каква е спецификата на работа както в общинските отдели, така и на училищния екип. Погледнати от „другата“ страна, ангажиментите на всички тези позиции придобиват друг смисъл и макар и за ден, младите хора разбират, че ежедневното общуване с хора изисква осъзната отговорно отношение и себераздаване.

За поредна година общинското ръководство дава възможност на учениците от СУ „Христо Ясенов“ да се запознаят отблизо със същността и отговорностите на съответните административни длъжности, от които зависи целесъобразното управление на община Етрополе.

В стола на кмета седна Генади Кръстев от 11.б клас, а негови заместници бяха Мая Панчева и Диляна Милчева от 10.а клас. Останалите ръководни позиции в общинска администрация бяха заети, както следва:

 • секретар на Община Етрополе – Силвия Стоянова (11.в)
 • главен счетоводител – Искра Илиева (9.а)
 • главен експерт „Връзки с обществеността, разпространение на информация и публичност“ – Силяна Цолова (11.в)
 • началник отдел „Европейски фондове, проекти и програми“ – Женя Живкова (11.в)
 • началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“ – Веселка Георгиева (8.а)
 • старши експерт „Административно обслужване на Общински съвет – Етрополе“ – Габриела Иванова (9.б)
 • началник отдел „Териториално и селищно устройство, инвестиционна политика и екология“ – Йоана Якимова (9.а)

В училищния екип бяха заети следните позиции:

 • директор – Катрин Тодорова (9.б)
 • заместник-директор УД – Цветомир Василев (11.в)
 • заместник-директор УД – Илияна Христова (8.б)
 • заместник-директор АСД – Симона Борисова (9.а)
 • завеждащ административна служба – Ивана Йотова (9.б)
 • технически изпълнител – Мария Славова (8.б)
 • фелдшер – Николай Серафимов (8.б)
 • педагогически съветници – Симона Атанасова (9.б) и Росица Василева (8.б)
 • домакин – Полина Павлова (8.б)
 • учители по български език и литература – Пламен Димчев (5.а), Петър Николаев (7.б), Ралина Лазарова и Виктор Дончев (8.а), Цвета Манасиева (11.б) и Траян Иванов (11.в)
 • учители по английски език – Йохана Матеева, Бояна Кирчева и Стамен Лютаков (7.б), Памела Гетова и Цветина Христова (8.а), Галимира Стоянова и Стилияна Генчева (8.б), Тони Ангелов (10.а)
 • учители по испански език – Бианка Георгиева и Поля Георгиева (11.б)
 • учител по история и цивилизации – Георги Василев (11.в)
 • учители по география и икономика – Иван Ангелов (7.б) и Виктория Лютакова (9.а)
 • учител по биология здравно образование – Петър Николаев (7.б)
 • учители по физическо възпитание и спорт – Александра Николова, Ирена Иванова и Габриела Николова (9.в), Стейси Димитрова, Надя Мишева и Мирослав Николов (10.а), Георги Василев и Христо Насков (11.в)

В ролята на фотографи: Тони Антонова и Николета Андреева (11.б), Андрей Пенков и Стилиян Чипев (11.в)

Галерия

Текст и снимки: Леонора Микова