Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Национално външно оценяване в VII клас

Инструктаж за ученика

Правила за информационна сигурност

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Инструктаж за квестора на НВО

Заповед № РД 09-1308/09.06.2020 г. на Министъра на образованието и науката - промяна на правилата за информационна сигурност

Заповед № РД 09-1104/19.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката - промяна на датите за провеждане на НВО

Заповед № РД 09-3198/27.12.2019 г. на Министъра на образованието и науката - правила за информационна сигурност

Заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката

Държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Инструктаж за зрелостника

Правила за информационна сигурност

Инструктаж за квестора на ДЗИ

Заповед № РД 09-1086/15.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката за изменение на правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ

Заповед № РД 09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката за изменение на датите за провеждане на ДЗИ

Заповед № РД 09-3197/27.12.2020 г. за утвърждаване на правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ

Заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката