Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Национално външно оценяване в VII клас

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката

Инструктаж за ученика

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката

Инструктаж за зрелостника