Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Национално външно оценяване в VII клас

Заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на Министърна на образованието и науката

Инструктаж за ученика

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-705/18.04.2018 г. на Министърна на образованието и науката

Инструктаж за зрелостника