Нашето училище

Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Началото... С указ № 64 от 15 декември 1944 година на Президиума на Народното събрание се открива пълна смесена гимназия в Етрополе. Първите учители поемат достойно по стъпките на съратника на Ботев даскал Тодор Пеев, утъпкват пътеки, прокарват пътища... към нашето днес и утре.

На първото утро, проведено в деня за почит и преклонение пред саможертвата на Апостола, е решено училището да носи името на етрополския поет и художник Христо Ясенов. 

Огънят на просвещението е запален и пламъкът му свети ярко и в ХХI век!

Днес Средно училище „Христо Ясенов“ е модерно и проспериращо. Тук се обучават ученици от I до XII клас. Раждат се иновативни идеи, разработват се и се реализират проекти по национални и международни програми. Почита се миналото, осмисля се настоящето и се гради бъдещето.

Училището разполага с богата материална база – обзаведени учебни кабинети, компютърни зали, постоянна интернет връзка, спортен комплекс с физкултурен салон и басейн, многофункционална конферентна зала, съвременно оборудван кабинет за ресурсно подпомагане, библиотека, лекарски кабинет, общежитие и ученически стол. Средищно е и осигурява целодневна организация на учебния процес. Приоритет са профилираното чуждоезиково обучение по английски, испански, немски и руски език и засилената подготовка по математика, информационни технологии, биология, география, история и български език и литература. Предлага възможности за допълнителни занимания и изяви по интереси в учебно и в извънучебно време по изобразително и приложно изкуство, хореография, музика, спорт, религия и фотография.

Педагогическият екип работи всеотдайно, с ясното съзнание, че младите хора именно тук най-напред разгръщат необятната книга на знанието, откриват истината за живота, изявяват себе си. 

Ясеновци носим в сърцата си вдъхновението на възрожденците от Варовитската книжовна школа, на даскал Тодор Пеев, на нашия патрон, на първооснователите. С делата си отстояваме нестихващия им порив да откриват видимото и невидимото в света човешки.

Ние сме истински изследователи, откриватели, новатори... Ние знаем и можем! Печелим призови места и награди на олимпиади, конкурси и състезания. Завладяваме със своя музикален, артистичен и поетичен талант. Дефилираме като победители на спортната арена. Продължаваме успешно обучението си във ВУЗ у нас и в чужбина.

Нашето училище чертае посоки към света и мечтите...