• Нашето училище

  • Нашето училище

  • Нашите деца

  • Нашите деца

  • Ние сме светът и светът е в нашите ръце

Copyright 2017 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Съветът за обществен мониторинг "Твоят час" инициира проучване на удовлетвореността на учениците от извънкласните дейности по проект "Твоят час" през учебната 2016/2017 година.

Попълнете анкетата ТУК.