Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 4 места

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 4 места

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 6 места