Copyright 2018 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

През учебната 2017/2018 година СУ "Христо Ясенов" обявява прием на ученици след завършен седми клас в паралелки с профил:

* Чужди езици със задължителни профилиращи учебни предмети: английски език, втори чужд език по избор, български език и литература и биология и здравно образование.

* Икономическо развитие със задължителни профилиращи учебни предмети: английски език, география и икономика, математика и информационни технологии.

* Физическо възпитание и спорт със задължителни профилиращи учебни предмети: физическо възпитание и спорт, биология и здравно образование, информационни технологии и география и икономика.

Срок на обучение – 5 години (първи гимназиален етап – 3 години, втори гимназиален етап – 2 години).

Приемът се осъществява по:

График на дейностите по приема на ученици след завършен седми клас и сроковете за подаване на документи можете да видите тук.