Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Профил Чужди езици

На вниманието на завършващите основно образование и техните родители

През учебната 2024/2025 година Средно училище "Христо Ясенов" обявява прием на ученици след завършен седми клас в паралелки с:

* профил Софтуерни и хардуерни науки – с интензивно изучаване на чужд език (английски) и профилиращи учебни предмети информатика, информационни технологии

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Утроения брой точки от НВО по математика и броя точки от НВО по български език и литература.
  2. Оценките по компютърно моделиране и информационни технологии и чужд език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* профил Чужди езици – с два профилиращи чужди езика –  испански и английски.

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Утроения брой точки от НВО по български език и литература и броя точки от НВО по математика.
  2. Оценките по български език и литература и чужд език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Срок на обучение – 5 години (първи гимназиален етап – 3 години, втори гимназиален етап – 2 години).

График на дейностите по приема на ученици след завършен седми клас и сроковете за подаване на документи можете да видите ТУК.

Приемът се осъществява по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Приложение към Заповед на началника на Регионално управление на образованието - София-област, за утвърждаване на държавен план-прием в 8. клас