Copyright 2018 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Съвет на настоятелите, 2013

Съвет на настоятелите, 2006

Устав на Училищното настоятелство