Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми родители,

За да сте спокойни за развитието на Вашето дете, Ви предлагаме информация за организация на план-приема в пети клас:

 

Дейност Дата Час Място
1. Провеждане на родителска среща и попълване и предаване на анкета 19.04.2019 г. 17:00 – 18:00 часа
Класни стаи
2. Прием на заявления за записване От 15.05.2019 г.
до 28.05.2019 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа
В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител
3. Обявяване на класираните ученици по входящ номер 03.06.2019 г.
13:00 часа
На информационното табло в СУ “Христо Ясенов“
4. Записване на класираните ученици с оригинал на удостоверение за завършен начален етап
От 03.06.2019 г.
до 14.06.2019 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа

В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител
5. Заявка за униформа Заплащането се извършва до края на месец юли От 03.06.2019 г.
до 14.06.2019 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа

В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при домакина
6. Обявяване на свободните места За свободни се считат местата до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба
15.06.2019 г.
13:00 часа На информационното табло в СУ "Христо Ясенов"
7. Попълване на останалите свободни места
От 15.06.2019 г.
до 13.09.2019 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа

В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител

Заповядайте!

Готови сме да отговорим на Вашите очаквания за пълноценно развитие на децата!

 От ръководството

 Заповед № 1090/29.03.2019 г. за определяне на училищния план-прием за учебната 2019-2020 година