Copyright 2018 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Проекти

 • Активни проекти

  Брой статии: 1
 • Завършени проекти

  Брой статии: 7

  Работата по проекти е доказана във времето чудесна възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики, за насърчаване и подкрепа на всеки ученик в неговия стремеж към личностно развитие и адекватна социализация.

  Голяма част от дейностите по проектите намират своето продължение в следващи такива. Благодарение на някои от тях са създадени трайни контакти с образователни институции в страната и в чужбина, подобрява се микроклиматът и образователно-възпитателната среда.

  Вижте информация за някои от тях тук.