Copyright 2017 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

По идея на Обществения съвет към Средно училище “Христо Ясенов“ – гр. Етрополе, с одобрение от Ученическия съвет към училището и благодарение на подкрепата от училищното ръководство в деня на Ясеновското утро се постави началото на дарителска кампания под надслов: ДАРИ КНИГА!

Повече за инициативата вижте ТУК.

Списък с дарените книги вижте ТУК.

На основание чл. 20, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам редовно заседание на Обществения съвет към СУ “Христо Ясенов“, гр. Етрополе на 14.03.2017 г. от 17:30 часа в ресурсен кабинет, намиращ се на I-ви етаж в сградата на училището, при следния дневен ред и предложения за решения:

 

1.    Представяне на бюджет за 2017 година от директора на училището.

2.    Организиране на дарителска кампания за обогатяване на библиотечния фонд на училището.

3.    Изготвяне на план-график по приоритети за реализиране на дейностите.

4.    Текущи.

 

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свиквам редовно заседание на Обществения съвет към СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе, на 10.02.2017 г. от 17.30 часа в ресурсен кабинет, намиращ се на I-вия етаж в сградата на училището, при следния дневен ред и предложения за решения:

  1. Представяне на годишен финансов отчет за 2016 г. от директора на училището.
  2. Запознаване с вътрешната нормативна уредба на СУ "Христо Ясенов" - Етрополе: Етичен кодекс, Стратегия за развитие на училището, Годишен план.
  3. Обсъждане с предложения и препоръки за осъществяване на училищен план-прием за учебната 2017/2018 година.
  4. Информация за образователно-възпитателния процес през I-ви срок на учебната 2016/2017 година.
  5. Текущи.

Председател:

Цветана Милчева Толева

Секретар:

Людмила Стефанова Петкова

Членове:

Анита Любомирова Александрова

Димитър Сотиров Хаджиев

Калинка Василева Георгиева

Лилия Лазарова Василева

Мариана Рачова Янева

Милчо Дечев Милчев

Стефан Стоянов Борисов