Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

СУ „Христо Ясенов“ – град Етрополе участва като партньор в изпълнението на проект на Община Етрополе: „Интеграция в общността“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Като партньор по проекта СУ „Христо Ясенов“ следва да организира четири еднодневни информационни семинара за родители, които възпрепятстват децата си да посещават училище, и за родители на проблемни деца, застрашени от отпадане от образователната система.

В рамките на информационните семинари ще бъдат разяснени ползите от образованието и възможностите за пълноценна интеграция на индивида в резултатна и чрез образование, правилата за поведение в училище, ролята на учителя и родителя в образователния процес. Изпълнението на тази дейности ще бъде възложено на външен изпълнител в съответствие със Закона за обществените поръчки.

Поканата можете да видите ТУК.