Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

В началото на учебната година по инициатива на г-жа Мая Стаменова учениците от 9.б клас се включиха в проект Learning to Give , или "Научи се да даряваш". Основната цел на проекта е развиване на културата и средата за споделяне и даряване чрез формиране на знания за личностно развитие и емпатия, в частност и за дарителството, както и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи от учениците.

Getting Equipped for Europe (Да се подготвим за Европа) е проект по програма Еразъм+, по който ще работи екип от учители и ученици от осми до единадесети клас на СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе. Проектът е с продължителност две години – от септември 2018 до август 2020. В него участват шест европейски училища от България, Гърция, Испания, Италия, Норвегия и Словакия.

По инициатива на Академично етноложко сдружение към Историческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" Ясеновци се включват в проект "Търсачи на легенди - да опознаем родното място". Целта е да се стимулира детското любопитство за вглеждане в корените и осъзнаване на тяхната значимост за съществуването ни днес и в бъдеще.

Програмата за финансова грамотност „Нашите пари“ е инициирана от водещата глобална технологична Visa. Целта е младите хора да се научат как да разпределят своя бюджет и да правят разумен избор относно личните си финанси. Реализира се със съдействието на банки в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси и с платформата за видеообразование Уча.се.

В програмата участват 53 училища от страната и СУ „Христо Ясенов“ е едно от тях.