Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Една нова визия за бъдещето винаги има нужда преди всичко от нов поглед към миналото. Тиодор Зелдин

Учебната 2019-2020 година е специална за Ясеновци - честваме 75 години от създаването на училището и отбелязваме 130 години от рождението на нашия патрон - поета художник Христо Ясенов.

Мисията ни днес е да бъдем гарант за висококачествен образователно-възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен с Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Да изграждаме личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно включване в обществения живот, с изследователска нагласа и готовност за експериментиране. Постигането ѝ поставя редица предизвикателства, с които екипът на СУ „Христо Ясенов“ все по-успешно се справя. Педагогическите специалисти активно се включват в квалификационни дейности, за да бъдат в крак с времето и с очакванията на младите хора. Променя се микроклиматът в посока на ползотворното сътрудничество с родителската общност, както и на преобръщането на традиционния модел учител – ученик и стимулиране на все по-активната роля на ученика в учебния процес. Осъвременява се и учебната среда – по инициатива на Обществения съвет и с подкрепата на ученици, родители и учители се освежават и оборудват с мултимедийна техника класните стаи. Благодарение на спечелен проект "Оборудване на модерен център по природни науки с интерактивни ИКТ и виртуална STEM лаборатория" в четири учебни стаи е обособено съвременно интерактивно пространство за работа - двата кабинета по биология вече разполагат с интерактивни дисплеи и с мобилна станция за виртуална и добавена реалност zSpase®, а кабинетите по физика и химия са оборудвани с интерактивни дъски от ново поколение. Възможностите на STEM лабораторията вече са представени от учителите по природни науки на 16 декември 2019 година пред колеги и родители. Събитието е и първата реализирана инициатива от юбилейната програма на СУ „Христо Ясенов“.

Какви сме днес и какви ще бъдем утре, до голяма степен зависи от познаването и осмислянето на миналото. А то е богато на събития и личности, които оформят облика на Етрополската гимназия в годините не само като авторитетна образователна институция, а и като генератор на културни и творчески идеи, които оставят трайна следа в паметта на поколенията.

С тези думи г-жа Мила Манчева, директор на СУ „Христо Ясенов“, откри заседанието на тържествения Педагогически съвет и благодари на колегите, които през лятото на 2019 година присърце са приели идеята да разровят старите архиви и да актуализират информацията за историята на училището.
Г-жа Ива Филипова припомни на присъстващите значими факти и събития от летописната книга на Етрополската гимназия, както и имената на учителите и ръководителите, оставили трайна следа в нея.

Видимо развълнувана, г-жа Марияна Спиридонова сподели приятни спомени от времето, когато заедно с г-жа Таня Дойнова – бивш учител по физика и астрономия в училището, са били класни ръководители на първия випуск по специалността „Мениджър със средна европейска квалификация„. Учениците са приети с тест за установяване не толкова на знанията, а по-скоро на мотивацията за учене и реализация. Всеотдайната работа на проф. Митрополитски и доц. Биячева, както и на колегите от нашето училище дават своите плодове – успешни млади хора, намерили своя път в живота.

Г-жа Маргарита Хлебарова призна, че с интерес и вълнение е разглеждала и описвала старите снимки и документи. В математически стил информира присъстващите, че в годините средно 25% от Ясеновци се връщат и работят в родното училище. Припомни с усмивка Сендовската система, бригадите, военните обучения, производствената практика в някогашния завод „Метални изделия“… Имало е години, когато са правени характеристики на учителите, но и всеки учител сам е описвал своята дейност през годината. Изключително впечатление ѝ е направило споделеното от маестро Манол Манолов – един истински вдъхновяващ учител, ръководител на училищния хор и на симфоничния оркестър, композитор, творец. Скромно и много семпло той пише „Участвах в културния живот на града!“

Г-жа Петя Запрянова сподели, че и ученическите, и учителските ѝ години са свързани само с Етрополската гимназия. Като млад учител се е сблъсквала с трудности, които е преодолявала благодарение на всеотдайната подкрепа на по-опитните колеги. Разказа, че наскоро случайно е открила снимка с един от първите си класове, на която са и някои от родителите на сегашните ѝ ученици. Решила в час на класа да отправи предизвикателство към шестокласниците, като им я покаже, а те да се опитат да разпознаят родителите си. Не са успели, но много са се забавлявали с разказаните от нея интересни истории.

Г-жа Йорданка Благова представи някои от постиженията на Ясеновци. Допълни, че включването в  състезания и конкурси на историческа тематика винаги е чудесен повод учениците да изследват и представят миналото и традициите на родния край, животът и делото на известни и не толкова известни Етрополци. В училището преди години е организирана изложба на стари учебници и учебни помагала, сред които е и автентично свидетелство за завършен клас от 1937 година, когато всички ученици получават по една единица допълнително към успеха си по случай раждането на Симеон Сакскобурготски. Незабравими и за учители, и за ученици остават и срещите с Иванка Гръбчева. Нейният дом е истински музей, а тя самата – съкровищница на спомени.

В края на тържествения Педагогически съвет г-жа Манчева сърдечно благодари на колегите за милите спомени и приятните емоции, след което представи проекта за юбилейната програма. В предложените инициативи водеща е идеята, че за Ясеновци паметта за миналото е път за осмисляне на настоящето и отправна точка към бъдещето.

Дати и събития

Галерия