Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Учебната 2019-2020 година е в разгара си. Познатото ежедневие - уроци, изпитване, безброй извънкласни инициативи и дейности - не се е променило. Но за Ясеновци е различно, защото тази година честваме 75 години от началото на нашето училище. Юбилейната програма започва днес с представянето на STEM лаборатория - поредната реализирана идея, с която чертаем посоки към света и мечтите...

Г-жа Манчева поздрави присъстващите и поясни, че благодарение на спечелен проект "Оборудване на модерен център по природни науки с интерактивни ИКТ  и виртуална STEM лаборатория" в четири учебни стаи е обособено съвременно интерактивно пространство за работа - двата кабинета по биология вече разполагат с интерактивни дисплеи и с мобилна станция за виртуална и добавена реалност zSpase®, а кабинетите по физика и химия са оборудвани с интерактивни дъски от ново поколение. С образователния софтуер MozaBook Classroom, който предлага богато учебно съдържание под формата на 3D модели, симулационни приложения, образователни видеа, изображения други дигитални ресурси, часовете по природни науки ще се превърнат в истинско приключение. Станцията за виртуална и добавена реалност zSpase® пък предоставя възможност за интерактивна изследователска дейност със своите 3D холограми на части от човешкото тяло, на различни анатомични системи, клетки, отделни органи, животни, растения, астрономически обекти...

Марияна Спиридонова и Венета Тодорова - учители по биология и здравно образование, Николина Лютова - учител по химия и опазване на околната среда, и Илияна Кубетска - учител по физика и астрономия, със свои ученици представиха пред колеги и родители някои от възможностите на STEM лабораторията.

Г-жа Ивета Билева - председател на Обществения съвет при училището, благодари за поканата и пожела успех на учениците и учителите.

Галерия