Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

На 10.04.2019 г. учители от начален етап и учители по български език и литература гостуваха на свои колеги в ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Ботевград. Инициативата за обмяна на добри педагогически практики е на г-жа Петя Кочкова ¬– директор на училището.

Колегите от начален етап наблюдаваха урок в 4.в клас по български език и литература на тема „Дъждобранът” от Атанас Далчев, подготвен и представен от г-жа Славейка Калфова.  В часа тя умело приложи традиционни и иновативни форми и методи на работа. Учителят и учениците ефективно използваха наличните ИКТ ресурси – дигитален екран и софтуерната система Енвижън.

Учителите по БЕЛ присъстваха на урок в 5.а клас на тема „Главни части в изречението”. В атмосфера на взаимно уважение и разбирателство и истински творчески дух г-жа Първолета Василева и нейните ученици демонстрираха на практика как се съчетават уменията за работа с новите технологии – интерактивна дъска, с традиционните форми и методи. Петокласниците работиха в екип и самостоятелно, самооценяваха се и оценяваха, забавляваха се, защото знаеха и можеха.

На проведеното събеседване след уроците г-жа Петя Кочкова сподели, че нейната основна амбиция като директор е училището да отговори адекватно на нуждите и изискванията на съвременното поколение деца. По тази причина всички класни стаи са обезпечени с компютър или лаптоп и проектор. В училището има 3 компютърни кабинета, оборудвани със съвременна техника. Предстои да бъдат закупени модерни таблети за учениците от две паралелки за по-добра иновативна работа през предстоящата 2019-2020 учебна година.

Г-жа Мила Манчева – директор на СУ „Христо Ясенов“, благодари на любезните домакини за гостоприемството и за споделения опит и отправи покана към тях да гостуват в нашето училище.

Повече информация и снимки можете да видите в сайта на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Ботевград.