Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

С въвеждащ семинар обучение стартира работата по проекта "Търсачи на легенди - да опознаем родното място". Студенти от Академично етноложко сдружение към Историческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" споделят с Ясеновци своята любов към етнографията.

Най-общо казано, етнографията е анализира взаимовръзката между човека, обществото и заобикалящия ги свят. Тя включва предимно описание на народите – техният начин на живот, бит, поведение, обичаи, празници, вярвания, история и други елементи от културата. Наименованието ѝ идва от гръцки и буквално може да се преведе като "описание на народите". Етнографите записват автентични разкази на хората и техните индивидуални и колективни представи за всеки елемент от живота и света. Те се стремят да съхранят народното познание, което от дълбока древност, се е предавало от уста на уста.

В България етнографията прави своите първи стъпки в периода на Възраждането. Тогава, по примера на руски учени, наши възрожденци и родолюбци като Васил Априлов, Г. С. Раковски и П. Р. Славейков започват да събират информация за традициите, празниците и бита на българите. Целта е да се оформи обща идентичност и споделено национално самосъзнание. Така науката етнография помага за изграждането на съвременната българска нация, съхранявайки отделни части от локалната история и култура. Всичко, което любители и учени събират като устна история и народно знание, днес е част от българското културно наследство, което от своя страна оформя и европейското културно наследство.

Гостите отправят и първото предизвикателство към учениците - да потърсят стара семейна снимка и да разкажат нейната "история".

Очакваме следващата среща с нетърпение.