Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

На 05.04.2017 г. се проведоха два открити урока, обявени в графика за дните на отворените врати в СУ „Христо Ясенов“.

В час по български език и литература учениците от 4.б клас с преподавател Марияна Иванова си припомниха основната идея на приказката „Човекът и лъвът” от Ангел Каралийчев, последва и вълнуваща драматизация.

Темата на новия урок бе стихотворението „Дъждобранът” от А. Далчев, а целта му – усъвършенстване на уменията на учениците за възприемане на лирическа творба. В уводната беседа четвъртокласниците направиха описание на дъждовното време и изразиха отношението си към него, а след запознаването с текста сравняваха своите гледни точки с авторовата. С разнообразни писмени и устни упражнения учениците работиха върху средствата за художествено изразяване в творбата, както и за подобряване на четивната техника и обогатяване на речника си.

Часът за самоподготовка в 4.в клас с преподавател Валентина Василева бе на тема "Виртуална разходка из четирите годишни времена".  Учениците подготвиха своето домашно по темата "Кукери" (Читанка за 4. клас). Последваха няколко асоциации по сходство, които въведоха темата на урока. С различни игрови методи, с работа по групи и интересни работни листи бе провокиран интересът на учениците. Припомниха си изучени стихотворения и народни песни за четирите сезона. Включиха и материал от граматиката - определяне на наречия. Децата сами достигнаха до изводи за смисъла от опазването на природата и направиха интересни предложения в тази посока. Нарисуваха своята представа за четирите годишни времена с желание и въображение. Часът завърши с изпълнението на народни песни, свързани с предстоящите пролетни празници.

Вижте снимки ТУК.