Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми ученици, предстои организирането на занимания по интереси в СУ "Христо Ясенов" (съгласно Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование).

За да отговорим адекватно на вашите потребности, споделете своите желания в АНКЕТАТА.

Уважаеми родители,

Предвид извънредното положение, в което се намираме, първата родителска среща, обявена за 21.04.2020 г., няма да бъде проведена.

Необходимо е да попълните АНКЕТА, в която да заявите:

  • каква организация на учебния ден (полудневна или целодневна) предпочитате за Вашето дете;
  • дали желаете, или не желаете детето Ви да изучава факултативни учебни предмети за допълнителна подготовка (изборът на тези часове не е задължителен).

Изчерпателна информация във връзка с приема можете да откриете в секция "Прием" - "Първи клас".