Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми ученици, предстои организирането на занимания по интереси в СУ "Христо Ясенов" (съгласно Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование).

За да отговорим адекватно на вашите потребности, споделете своите желания в АНКЕТАТА.

Уважаеми ученици, предстои ви да изберете своя път за развитие. За да го направите, имате нужда от информация. Вие завършвате основно образование след 7. клас и предстои да постъпите в гимназиален етап. Обучението в гимназиален етап може да бъде единствено профилирано или професионално. Вижте тук кои са задължителните профилиращи учебни предмети в съответните профили и към всеки от тях можете да добавите по още два учебни предмета по свой избор.

За да решим ние какво да ви предложим, кои профилиращи предмети да изберем за вас, имаме нужда да чуем вашите желания. Споделете информацията със своите родители, обсъдете заедно възможностите и попълнете АНКЕТАТА!

Уважаеми родители,

Екипът на Средно училище "Христо Ясенов" работи всеотдайно, за да бъде обучението на Вашите деца модерно и проспериращо. Реализира иновативни идеи и проекти.