Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми ученици, предстои ви да изберете своя път за развитие. За да го направите, имате нужда от информация. Вие завършвате основно образование след 7. клас и придобивате право да постъпите в гимназиален етап. Обучението в гимназиален етап може да бъде единствено профилирано или професионално. Вижте тук кои са задължителните профилиращи учебни предмети в съответните профили и към всеки от тях можете да добавите по още два учебни предмета по свой избор.

За да решим ние какво да ви предложим, кои профилиращи предмети да изберем за вас, имаме нужда да чуем вашите желания. Споделете информацията със своите родители, обсъдете заедно възможностите и попълнете АНКЕТАТА!

Учениците от V клас изучават:
* 27,5 часа седмично учебни предмети – задължителни часове за общообразователна подготовка, определени с Наредба на министъра на образованието и науката;
* 2,5 часа седмично – избираеми часове за разширена подготовка, определени с решение на Педагогическия съвет и съобразно интересите на учениците;
* до 4 часа седмично – факултативни часове за допълнителна подготовка, определени с решение на Педагогическия съвет и след писмено изразено желание от ученика.

За да отговорим на Вашите очаквания, попълнете АНКЕТАТА.

Уважаеми родители, учениците от I клас изучават:

* 19 часа седмично задължителни учебни предмети, определени с Наредба на министъра на образованието и науката;

* 3 часа седмично – избираеми часове за разширена подготовка, определени с решение на Педагогическия съвет и съобразно интересите на учениците;

* до 4 часа седмично – факултативни часове за допълнителна подготовка, определени с решение на Педагогическия съвет и след писмено изразено желание от ученика.

За да отговорим на Вашите очаквания, попълнете АНКЕТАТА.

Учениците от Средно училище "Христо Ясенов" с удоволствие се изявяват на театралната сцена. Уважаема публика, благодарим Ви за подкрепата.

Ако обичате театъра, ако харесвате нашите постановки, споделете своите впечатления ТУК.

Уважаеми колеги, в изпълнение на раздел V от Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на МОН предстои планиране на квалификационната дейност за учебната 2017-2018 година в СУ "Христо Ясенов", Етрополе.

За да отговорим адекватно на Вашите очаквания, моля, попълнете АНКЕТАТА.