Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

По национална програма "Училището - територия на учениците", модул "Ритуализация на училищния живот" през 2007 г. в Средно общообразователно училище "Христо Ясенов" е изработен елемент на ученическа униформа - оранжев шал с емблемата на училището.

По традиция шалът се връчва на постъпващите в първи клас.