Copyright 2022 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе
  • Министерство на образованието и науката

Заповед № РД 09-2193/04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на учебния процес в училищата на територията на София-област в периода от 7.02.2022 г. до 11.02.2022 г. и от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

Заповед № РД 09-1889/26.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на учебния процес за училищата от София-област за 27. и 28. януари 2022 година

Заповед № РД 09-1474/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на неучебни дни

Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед № РД 09-4756/30.11.2021

Заповед № РД 09-4813/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучението в зависимост от заболеваемостта

Заповед № РД 09-4756/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, считано от 01.12.2021 г.

Заповед № РД 09-4755/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучението в зависимост от заболеваемостта

Приложение: Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, считано от 01.12.2021 година

Заповед № РД 09-4247/08.11.2021 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01-911/08.11.2021 г на министъра на здравеопазването за утвърждаване на насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Приложение: Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заповед № РД 09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучението в зависимост от заболеваемостта

Заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за обучение от разстояние в електронна среда, считано от 21.10.2021 г.

Заповед № РД 09-3126/11.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за преминаване на ротационен принцип на обучение в периода 12.10.2021 г. - 24.10.2021 г.

Заповед № РД 09-1804/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2021-2022 година

  • Министерство на здравеопазването

Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-973/26.11.2021 за противоепидемичните мерки, считано от 01.12.2021 г.

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки, считано от 01.12.2021 г.

Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки, считано от 04.11.2021 г.

Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки, считано от 21.10.2021 г.

Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки

  • Регионална здравна инспекция

Заповед № РД-01-534/11.10.2021 г. на РЗИ за противоепидемичните мерки в София-област

  • Други

Заповед № РД 15-130/17.03.2022 г. на кмета на Община Етрополе за определяне на неучебни дни