Печат

Бюджет за 2020 година

Изпълнение на бюджета за 2020 година към 30 септември

Изпълнение на бюджета за 2020 година към 30 юни

Изпълнение на бюджета за 2020 година към 31 март

Бюджет за 2019 година

Изпълнение на бюджета за 2019 година към 31 декември

Изпълнение на бюджета за 2019 година към 30 септември

Изпълнение на бюджета за 2019 година към 30 юни

Изпълнение на бюджета за 2019 година към 31 март

Бюджет за 2018 година

Изпълнение на бюджета за 2018 година към 31 декември

Изпълнение на бюджета за 2018 година към 30 септември

Изпълнение на бюджета за 2018 година към 30 юни

Изпълнение на бюджета за 2018 година към 31 март

Бюджет за 2017 година

Изпълнение на бюджета за 2017 година към 31 декември

Изпълнение на бюджета за 2017 година към 30 юни

Изпълнение на бюджета за 2017 година към 31 март

Бюджет за 2016 година

Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 година

Детайли: Категория: Бюджет | Публикувана на 16 Октомври 2016 | Посещения: 4798