Печат

Национално външно оценяване в IV, VII и Х клас

Заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката

⇒ IV клас ⇐

Инструктаж за ученика (IV клас)

Правила за информационна сигурност (IV клас)

VII клас ⇐

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език (VII клас)

Инструктаж за ученика (VII клас)

Правила за информационна сигурност (VII клас)

Х клас ⇐

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език (Х клас)

Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии (Х клас)

Инструктаж за ученика (Х клас)

Инструктаж за ученика - дигитални компетентности (Х клас)

Инструктаж за ученика - компонент "Говорене" от НВО по чужд език (Х клас)

Правила за информационна сигурност (Х клас)

Правила за информационна сигурност - дигитални компетентности (Х клас)

Държавни зрелостни изпити

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Инструктаж за зрелостника

Правила за информационна сигурност

Инструктаж за квестора на ДЗИ

Заповед № РД 09-1086/15.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката за изменение на правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ

Заповед № РД 09-919/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката за изменение на датите за провеждане на ДЗИ

Заповед № РД 09-3197/27.12.2020 г. за утвърждаване на правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ

Заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката

Детайли: Главна категория: Документи Категория: НВО и ДЗИ | Публикувана на 15 Октомври 2018 | Посещения: 3664