Печат

От януари 2019 година стартира Националната програма на МОН за финансиране на занимания по интереси в училище. Идеята е училището да се превърне в по-привлекателно място за развитие и изяви, да се формират общности по интереси, да се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

В Средно училище "Христо Ясенов" са сформирани различни клубове в тематичните направления: Дигитална креативност, Природни науки, Математика, Изкуства и култура, Гражданско образование, Спорт.

Занимания по интереси, 2019-2020

Занимания по интереси, 2018-2019

Повече информация за Програмата можете да откриете ТУК.