Печат

Водени от убеждението, че униформата ще създаде у възпитаниците ни усещането за единност и принадлежност към училището и ще подобри сигурността при контрола на достъпа в сградата, членовете на Педагогическия съвет подкрепят инициативата на родителската общност през учебната 2016-2017 година да започне въвеждането на ученическата униформа.

Началото е поставено с учениците от I и V клас.

Детайли: Категория: Символи и ритуали | Публикувана на 17 Февруари 2017 | Посещения: 2183