Печат

Уважаеми родители,

За да сте спокойни за развитието на Вашето дете, Ви предлагаме информация за организация на план-приема в пети клас:

 

Дейност Дата Час Място
1. Провеждане на родителска среща 28.03.2018 г. 17:30 часа Актовата зала на училището
2. Попълване и предаване на анкета От 29.03.2018 г.
до 10.04.2018 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа
В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител
3. Прием на заявления за записване От 10.04.2018 г.
до 10.05.2018 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа
В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител
4. Дни на отворените врати От 10.04.2018 г.
до 20.04.2018 г.
Допълнително ще се уточни
СУ “Христо Ясенов“
5. Провеждане на втора родителска среща 11.05.2018 г. 17:30 часа Актовата зала на училището
6. Обявяване на класираните ученици по входящ номер
01.06.2018 г. 13:00 часа На информационното табло в СУ "Христо Ясенов"
7. Записване на класираните ученици с оригинал на удостоверение за завършен начален етап От 02.06.2018 г.
до 14.06.2018 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа
В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител
8. Заявка за униформа Заплащането се извършва до края на месец юли
От 02.06.2018 г.
до 14.06.2018 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа
В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при домакина
9. Обявяване на свободните места За свободни се считат местата до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба
15.06.2017 г.
13:00 часа На информационното табло в СУ "Христо Ясенов"
10. Попълване на останалите свободни места
От 15.06.2018 г.
до 13.09.2018 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа
В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител

Заповядайте!

Готови сме да отговорим на Вашите очаквания за пълноценно развитие на децата!

 От ръководството

 

 

Детайли: Главна категория: Прием Категория: Пети клас | Публикувана на 26 Март 2018 | Посещения: 2982