Печат

Уважаеми родители,

Предлагаме Ви тук да се запознаете с нормативните документи, свързани с приема в 1. клас за учебната 2022-2023 година:

» Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Етрополе

» График на дейностите за прием на децата в първи клас за учебната 2022-2023 година, утвърден от кмета на Община Етрополе

» Заповед № 987/28.03.2022 г. на директора на СУ "Христо Ясенов" - Етрополе

Повече информация ще получите на първата родителската среща. Заповядайте!