Печат

На вниманието на завършващите основно образование и техните родители - указание за кандидатстване можете да видите ТУК.

През учебната 2019/2020 година СУ "Христо Ясенов" обявява прием на ученици след завършен седми клас в паралелки с профил:

* Чужди езици (с интензивно изучаване на чужд език) със задължителни профилиращи учебни предмети: английски език, испански/руски език, български език и литература и биология и здравно образование.

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

1. Утроения брой точки от НВО по български език и литература и брой точки от НВО по математика.
2. Оценките по български език и литература и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* Математически (с интензивно изучаване на чужд език) със задължителни профилиращи учебни предмети: английски език, испански/руски език, математика и информатика

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

1. Утроения брой точки от НВО по математика и броя точки от НВО по български език и литература.
2. Оценките по математика и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* Предприемачески (без интензивно и без разширено изучаване на чужд език) със задължителни профилиращи учебни предмети: предприемачество, география и икономика, биология и здравно образование.

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

1. Удвоения брой точки от НВО по математика и по български език и литература.
2. Оценките по география и икономика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Срок на обучение – 5 години (първи гимназиален етап – 3 години, втори гимназиален етап – 2 години).

Приемът се осъществява по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

График на дейностите по приема на ученици след завършен седми клас и сроковете за подаване на документи можете да видите ТУК.

Детайли: Главна категория: Прием Категория: Осми клас | Публикувана на 30 Април 2019 | Посещения: 5425