Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

През учебната 2018/2019 година СУ "Христо Ясенов" обявява прием на ученици след завършен седми клас в паралелки с профил:

* Чужди езици (с интензивно изучаване на чужд език) със задължителни профилиращи учебни предмети: английски език, немски език, български език и литература и биология и здравно образование.

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

1. Утроения брой точки от НВО по български език и литература и брой точки от НВО по математика.
2. Оценките по български език и литература и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* Икономическо развитие (с интензивно изучаване на чужд език) със задължителни профилиращи учебни предмети: английски език, география и икономика, математика и информационни технологии.

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

1. Утроения брой точки от НВО по математика и броя точки от НВО по български език и литература.
2. Оценките по география и икономика и математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* Предприемачески (без интензивно и без разширено изучаване на чужд език) със задължителни профилиращи учебни предмети: предприемачество, информационни технологии, география и икономика, физическо възпитание и спорт.

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

1. Удвоения брой точки от НВО по математика и по български език и литература.
2. Оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* Физическо възпитание и спорт (без интензивно и без разширено изучаване на чужд език) със задължителни профилиращи учебни предмети: физическо възпитание и спорт, биология и здравно образование, информационни технологии и география и икономика.

За явяване на изпит по физическо възпитание и спорт ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се подава заявление в дирекцията на СУ "Христо Ясенов" в срок от 14 до 18 май 2018 г. включително. Датата, мястото и часът за провеждане на изпита са определени в ЗАПОВЕД на директора.

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

1. Броя точки от НВО по български език и литература и по математика.
2. Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите.
3. Оценките по биология и здравно образование и физическо възпитание и спорт от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Срок на обучение – 5 години (първи гимназиален етап – 3 години, втори гимназиален етап – 2 години).

Приемът се осъществява по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

График на дейностите по приема на ученици след завършен седми клас и сроковете за подаване на документи можете да видите тук.