Copyright 2022 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми родители,

За да сте спокойни за развитието на Вашето дете, Ви предлагаме информация за организация на план-приема в пети клас:

 

Дейност Дата Час Място
1. Провеждане на родителска среща 10.06.2021 г.
17:00 – 18:00 часа
Класни стаи
2. Прием на заявления за  записване До 30.06.2021 г.

От 8:00
до 17:00 часа
Административна част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител
 3. Записване с оригинал на удостоверение за завършен начален етап От 01.07.2021 г.
до 02.07.2021 г.
От 8:00
до 17:00 часа
Административна част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител
4. Заявка за униформа.  От 15.06.2021 г.
до 30.06.2021 г.
От 8:00
до 17:00 часа
Магазин "Спортен свят" при спортната зала
5. Обявяване на разпределението на учениците, на учителите, преподаващи в съответните паралелки, и на свободните места. За свободни се считат местата до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба
05.07.2021 г.
13:00 часа Информационно табло в СУ "Христо Ясенов"
6. Попълване на останалите свободни места
От 06.07.2021 г.
до 14.09.2021 г.
От 8:00
до 17:00 часа
Административна част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител

Заповядайте!

Готови сме да отговорим на Вашите очаквания за пълноценно развитие на децата!

 

Заповед № 659/29.03.2021 г. за определяне на училищния план-прием за учебната 2019-2020 година

Заявление за записване в 5. клас

Училищен учебен план за 5. клас