Печат

Председател:

Цветана Милчева Толева

Секретар:

Людмила Стефанова Петкова

Членове:

Анита Любомирова Александрова

Димитър Сотиров Хаджиев

Детелина Диянова Григорова

Лилия Лазарова Василева

Недка Стефанова Дакова

Милчо Дечев Милчев

Стефан Стоянов Борисов

Резервни членове:

Цветомира Мирославова Велчева

Представители на Ученическия съвет с право на съвещателен глас:

Виктория Пламенова Петрова

Симона Симеонова Борисова

Памела Георгиева Гетова

Детайли: Главна категория: Обществен съвет Категория: Обществен съвет - състав | Публикувана на 22 Декември 2016 | Посещения: 2104