Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 18.02.2019 г.

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 11.09.2018 г.

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 20.04.2018 г.

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 09.02.2018 г.

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 15.01.2018 г.

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 13.09.2017 г.

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 18.08.2017 г.

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 03.05.2017 г.

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 14.03.2017 г.

Покана и дневен ред за редовно заседание на Обществения съвет - 10.02.2017 г.