Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Председател:

Ивета Божидарова Билева

Членове:

Катя Миткова Стаменова

Цветелина Мирославова Иванова

Владимир Петров Александров

Председател:

Цветана Милчева Толева

Секретар:

Людмила Стефанова Петкова

Членове:

Анита Любомирова Александрова

Димитър Сотиров Хаджиев

Детелина Диянова Григорова