Печат

Лидерска академия GLOW, 2017

Фотоконкурс

Ден на самоуправлението

Национална среща на ученическите свети и парламенти във Варна

Благотворителна Коледна дискотека

Коледен базар, 2016

Спортно шоу

Немски коледен базар

Национална среща на ученическите съвети и парламенти в Ловеч