Пази горите от пожар

SWF file not found. Please check the path.

Документи


Любословие

Национално състезание по български език и литература „Любословие“

На 18.04.2013 г. 70 ученици от СОУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе взеха участие в
националното състезание по български език и литература.


За втора поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие“
организира национално състезание по български език и литература. Целта на
състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, използване,
осмисляне на информация от текст, както и за създаване на писмен текст с конкретна
задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в
работата на сдружението.

Форматът за проверка на знанията и уменията на учениците за всеки от класовете е
писмен тест с въпроси от отворен и от затворен тип, а като допълнителен компонент –
задача за създаване на текст.

Петя Георгиева, учител по БЕЛ

Снимки на състезанието

 

 

Мисъл на момента

Щом повярваш в себе си, вече знаеш как да живееш./ Йохан Волфганг фон Гьоте-1749-1832/