Пази горите от пожар

SWF file not found. Please check the path.

Документи


Ученици от СОУ ”Христо Ясенов”- гр. Етрополе в кръгла маса „Живот без дрога“

Ученици от СОУ ”Христо Ясенов”- гр. Етрополе в кръгла маса „Живот без дрога“

Ученици от СОУ ”Христо Ясенов”- гр. Етрополе взеха участие в организираната кръгла маса на 19.06.2012г. под наслов „Живот без дрога”, която е част от тригодишната областна програма “Заедно за здравето и сигурността на децата”. Проектът е тригодишен  -  2010 -2013г и е разработен от екип на Областна администрация на Софийска област, ОДМВР-София и регионален инспекторат по образование. Домакин на мероприятието тази година бе ГПЧЕ ”Ал.Константинов” – гр. Правец. На срещата взеха участие ученици, учители, директори, педагогически съветници и психолози от средните училища в Етрополе, Ботевград и Правец. Мероприятието бе почетено от комисар Николай Николов -директор на ОДМВР- София, Красимир Живков - областен управител на Софийска област, Христо Андреев - началник на РИО София- област, гл. инспектор Красимира Чобанова и гл. инсп. Павел Атанасов от сектор “Детска престъпност” при ГД “Криминална полиция”, Николай Яхов - Председател на ОбС гр.Правец, Росица Христова - заместник кмет на община Етрополе, представители на фондация "Феникс" - Ангелина Драганчева и Кристина Цветанова с резиденти Слави Жеинов и Иван Шентов. Водещ и организатор на мероприятието беше Людмил Павлов- педагогически съветник в ГПЧЕ- Правец.
В приветствието си към присъстващите Областният управител г-н Живков  обърна специално внимание на превантивните мерки, като подчерта тяхната изключителна важност в борбата  с проблемите на обществото и в частност с  проблемите с наркоманиите.
За дейностите на терапевтичната общност в страната разказаха предствители на фондация „Феникс”, а за последиците от наркотичните зависимости разказаха двама бивши наркомани, чиито лични истории дълбоко впечатлиха присъстващите. Тяхното послание беше: „Не посягайте към марихуаната, защото тя е само началото на пътя към Ада! Безвреден наркотик няма!”
Грамоти за изработени постери и табла на тема „Живот без дрога” получиха всички участници в събитието, като първите три места в класацията заеха учениците от ГПЧЕ – Правец, ПГТМ “Христо Ботев” и ТПГ “Стамен Панчев”, гр. Ботевград.
В реализацията на Областната програма по места  участват инспектори от Детска педагогическа стая, пътни полицаи, представители на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, педагогически съветници, психолози, учители и др. Освен занимания в часа на класа, проектът включва и извънкласни дейности, състезания, викторини, изложби.

 
Текст: Петя Цекова

 

Мисъл на момента

Тишината е най-голямото откровение./ Лао Дзъ- VIв. пр. Хр./